Språk
 

Pionjären inom modern grundläggningskonstruktion - globalt


 

Genialt, helt enkelt


 

Kontakta oss

E-mail: info@skruvfundament.se
Telefon: +46(0)46 27 26 200

Använd gärna formuläret direkt här i länken för snabb kontakt: e-formulär

 

Skanska installerar skruvfundament i lutande mark

Skanska, Region Hus i Stockholm, har valt Krinner för grundläggning av hus. Fundamenten sattes genom asfalten för största tidsbesparing och minsta åverkan på omgivande mark.

> Mer

 

SVT uppmärksammar när Prefabriken hjälper Helping Sweden

I Kopparberg har ett nytt hus installerats på Krinner skruvfundament. Pilotprojektet för produktion av boenden för nyanlända immigranter. Våra fundament tillverkas i Europa och är CE-märkta. SVT uppmärksammade projektet, se mera här: Länk till SVT.

> Mer

 

Trafikverket bygger bulleravskärmning

Trafikverket har valt Skruvfundaments lösning när det gäller bulleravskärmning. Projekt med över 1000 m installerade på flera ställen i södra Sverige, bland annat Skåne och Västra Götaland.

> Mer

 

InnoVentum installerar vindkraftverk på Mandelmanns Trädgårdar

När det verkligen gäller visar våra vindkänsliga installationer på Krinners skruvfundament att både kapaciteten i tekniken, kvaliteten i våra genomarbetade beräkningsmodeller samt kompetensen hos våra certifierade installationspartners håller. Här med InnoVentum hos Mandelmanns.

> Mer

 

NCC förkortar byggtiden för Jysk

Jysk i Skövde utökar sina försäljningsytor med skärmtak. NCC väljer att anlita oss för grundläggningen.

> Mer

 

Internationella referenser

Vi har referenser från internationella projekt i ett stort antal länder i världen. Klicka nedanför för att läsa om ett urval av referensprojekten.

> Mer