Språk
 

Användningsområden

Oavsett om du arbetar med trafikskyltar eller festtält, carports eller stora hallbyggnader, stängsel eller containerbyggnader, flaggstänger eller trähus, busskurar, parkbänkar eller papperskorgar: Modern fundamentkonstruktion med Krinner skruvfundament erbjuder många möjligheter. Med högsta stabilitet, effektivitet och hållbarhet - utan att gräva och gjuta!

 

Byggnation med Trä är en Hållbar och Framtidsorienterad lösning. Då är beslutet att arbeta med Krinner Skruvfundament en självklarhet.
> Mer

 

Spara Tid och Kostnader, vinn nya kunder och marknadsandelar. Genom snabba och okomplicerade montage med Krinner Skruvfundament möjliggörs enorm besparingspotential.
> Mer

 

Optimera Stadsbilden Snabbt, Säkert och Miljövänligt och spara samtidigt kostnader. Krinner Skruvfundament möjliggör installationer i stadsmiljö utan stora byggarbetsplatser.
> Mer

 

Upp till 6 Meter Fundamentdjup och KRINNERS höga kvalitet möjliggör också stora byggnationer inom snäva tidsfönster.
> Mer

 

Trädgård-, Industri, eller högsäkerhetsstängsel. Som skydd, dekoration eller säkerhetsåtgärd. De speciellt utvecklade stängsellösningarna från KRINNER öppnar för nya gränslösa möjligheter.
> Mer

 

För alla på marknaden kända motagesystem har KRINNER utvecklat specialfundament. Kompatibilitet är en viktig fördel för denna systemlösning.
> Mer

 

Kontakt

 

Huvudkontor:

Krinner Nordic


E-mail: info(at)krinnernordic.com
Telefon: +46(0)46 27 26 200