Språk
 

Hallar och containerbyggnad

Upp till 3,5 meter fundamentdjup och Krinners höga kvalitet möjliggör också stora byggnationer inom snäva tidsfönster. Oavsett om ni bygger hallar, containerbyggnader eller garage, alla fundament är statiskt testade för tryck, drag och horisontallaster och certifierade efter stränga riktlinjer. Säkerhet och lång livslängd - även vid extrema lastfall - är garanterad.

Exempel på användningsområden:

  • Produktions- och lagerhallar
  • Vänthallar
  • Maskinhallar
  • Trä- och stålhallar
  • Utställningsbyggnader
  • Glas- och växthus
  • Byggcontainrar
  • Kontorscontainrar
  • Mässhallar
 

Kontakt

 

Huvudkontor:

Krinner Nordic


E-mail: info(at)krinnernordic.com
Telefon: +46(0)46 27 26 200