Språk
 

Skyltar och trafikteknik

Spara tid och kostnader, vinn nya kunder och marknadsandelar. Genom snabba och okomplicerade montage med Krinner skruvfundament möjliggörs enorm besparingspotential. Dessutom skapas helt nya och innovativa användningsområden eftersom att skruvfundamenten enkelt kan  monteras på redan asfalterade ytor eller grönytor utan att den omgivande ytan skadas.

Exempel på användningsområden:

  • Reklamskyltar
  • Flaggstänger
  • Byggskyltar
  • Trafikskyltar
  • Vägskyltar
  • Motorvägsskyltar
  • Bullerplank
 

Kontakt

 

Huvudkontor:

Krinner Nordic


E-mail: info(at)krinnernordic.com
Telefon: +46(0)46 27 26 200