Språk
 

Stadsbyggnad

Optimera stadsbilden snabbt, säkert och miljövänligt och spara samtidigt kostnader. Krinner skruvfundament möjliggör installationer i stadsmiljö utan stora byggarbetsplatser. På bara ett par minuter är fundamentet installerat. Utan grävning och utan betong. Det spar inte bara enormt mycket tid utan förenklar också för invånarna som inte längre behöver besväras av stora byggarbetsplatser.

Exempel på användningsområden:

 • Busskurer
 • Bänkar
 • Avspärrningar
 • Återvinningsstationer
 • Insynsskydd
 • Bullerplank
 • Solskydd
 • Lekplatser
 • Växthus
 • Industristängsel
 • Stängsel runt golfbanor, fotbollsplaner etc
 • Papperskorgar
 • Parkeringar
 • Gatlampor
 • Elskåp
 

Kontakt

 

Huvudkontor:

Krinner Nordic


E-mail: info(at)krinnernordic.com
Telefon: +46(0)46 27 26 200