Språk
 

Träbyggnad

Byggnation med Trä är en Hållbar och Framtidsorienterad lösning. Då är beslutet att arbeta med Krinner Skruvfundament en självklarhet. Den omgivande terräng förblir oberörd, det krävs inget återställande av marken och logistiken är okomplicerad. En betydande fördel då det leder till låga kostnader samt att planering och byggprocess underlättas och att tidsförluster blir minimala.

Exempel på användningsområden:

 • Träterrasser
 • Carports
 • Trähus
 • Hallar
 • Bryggor
 • Lekplatser
 • Sportutrustning
 • Pergola
 • Pavillonger
 • Staket
 • Insynsskydd & Bullerplank
 

Kontakt

 

Huvudkontor:

Krinner Nordic


E-mail: info@krinnernordic.com
Telefon: +46(0)46 27 26 200