Språk
 

Bollstaket med Krinner Skruvfundament

Bollstaketet runt en baseballstadion förankrades med Krinner skruvfundament.