Språk
 

NCC förkortar byggtiden för Jysk

Jysk i Skövde utökar sina försäljningsytor med skärmtak. NCC väljer att anlita oss för grundläggningen. Detta möjliggör installation av 22 stycken 1600 mm djupa fundament på mindre än 8 timmar inklusive verifierad bärförmåga. Installationen sker genom asfalt och fyllnadsmassor.

För skärmtaket är vertikala lyftkrafter dimensionerande och vi arbetar här med fundament med en kapacitet på cirka 2,5 ton per fundament i aktuella markförhållanden. Dessutom med minimal miljöpåverkan och "kirurgiska" ingrepp som eliminerar tids- och kostnads- intensiv återställning. Fundamenten kan belastas omedelbart vilket leder till avsevärt förkortade byggtider.