Språk
 

Trädhus Tripisdrill

Fem trädhus i nöjesparken Tripisdrill är konstruerade med Krinner skruvfundament. För miljöns skull bestämde sig ägaren av nöjesparken tillsammans med byggherren för att bygga fem trädhus med hjälp av Krinner skruvfundament. Denna lösning skonar rötterna och gör grävning liksom klumpiga betongfundament onödiga. Efter att utförda lastprover fick projektet grönt ljus efter avstämning med Centrum för Geoteknik på Technischen Universität München. Krinner bekostade provena och levererade skruvfundamenten. Den 26 December 2011 invigdes trädhusen. Äventyrslystna familjer kan övernatta på tre till fem meters höjd.