Språk
 

Manuella installationsverktyg

För snabba montage av mindre till medelstora skruvar i upp till grovkornig jord erbjuder Krinner handskruvnycklar och olika tillbehör. För mindre skruvfundament erbjuder Krinner dessutom montagestänger.

 

För manuella installationer av små till medelstora skruvfundament i upp till kompakt grovkornig jord.
> Mer

 

För manuella montage av KSF K34x550 skruvfundament i mjuk till medelfast mark.
> Mer

 

Kontakt

 

Huvudkontor:

Krinner Nordic


E-mail: info(at)krinnernordic.com
Telefon: +46(0)46 27 26 200