Språk
 

Containerbyggnad tar ny dimension

AKV-Metallbau GmbH, Mannheim: Skolan Nordstadtschule i flyttar.

På grund av renovering av den gamla skolbyggnaden behövde nya klassrum byggas under förra sommarlovet för att rymma eleverna under den 2-åriga renoveringsperioden. Projektet vara inte bara tekniskt utmanande utan även tidspressen innebar en stor utmaning för installationen av en stålkonstruktion grundlagd på skruvfundament. Här följer ett par fakta om projektet.

  • 3 våningar container byggnad på totalt 1000 m²
  • Totalt 150 containrar i två komplex
  • En höjdskillnad på 1,6 m att kompensera för varje komplex
  • Totalt 440 skruvfundament installerades, varav 240 var KSF M24 114x2000 och 200 KSF 114x3500
  • För att fördela lasterna svetsades stålkonstruktionen samman på plats
  • Det utmanande tidsschemat krävde parallellaarbeten

Projektet utfördes i samarbetet med Krinners partner, Holzbau Eberlein & Rappsilber från Karlsruhe. Trots många oväntade utmaningar möttes den utmanande tidsplanen mellan order och färdigställande och eleverna kundebörja i sin nya skola efter sommarlovet.

Ytterligare ett projekt utfört av oss med något mindre tidspress var ett kommunalt dagis i Eschborn. Den största skillnaden mellan detta och Nordstadtskolan var betydligt längre planeringsfas, vilket möjliggjorde en mycket kort installationstid.

Tidig morgon: Material och utrustningsleverans
Förmiddag: Utförande och analys av lastprover
Tidig eftermiddag: Montag av skruvfundament påbörjas
Eftermiddag: Montage av stålbalkar på skruvfundamenten
Kväll: Bultning av skruvfundamenten

Efter att ha förberett stålbalkarna i förväg med efterföljande varmförzinkning kunde hela stålstrukturen och 104 KSF M24 för 640 m² containerbyggnad installeras på en dag.
Projektet visar igen på fördelarna med skruvfundament: Containerbyggaren kunde installera sina moduler följande dag och kunden var mycket nöjd.

Vi assisterar er så klart med tips och råd vid liknande projekt och gör installation också.