Språk
 

SVT uppmärksammar när Prefabriken hjälper Helping Sweden


I Kopparberg har ett nytt hus installerats på Krinner skruvfundament. Pilotprojektet för produktion av boenden för nyanlända immigranter. Snabb grundläggning ger korta byggtider. Våra fundament tillverkas i Europa och är CE-märkta. Dimensionering av grundläggning i linje med design manualer framtagna tillsammans med ICC-ES (USA), CCMC (Canada), University of Alberta samt Bundesuniversität München.

Tillsammans med Helping Sweden, JH-group och Arbetsförmedlingen samt arkitekten, Kenton Knowles, bidrar vi till fler bostäder för asylsökande. Grundläggningen består av Krinner skruvfundament som installerades på 3 timmar. Förutom snabb installation, minimal miljöpåverkan och hög bärförmåga är det också möjligt att skruva upp skruvarna och flytta huset vid behov.

SVT uppmärksammade projektet, se mera här: Länk till SVT.