Språk
 

Växthus levererar ren solenergi

I Budrio i Norditalien, i närheten av Bologna, byggdes i November 2011 ett växthus på 10000 m² på Krinner Skruvfundament. Det innovativa projektet kombinerar Ekologi och Ekonomi: Solpaneler på taket till ett växthus producerar ström av ren solenergi med en effekt på 680 kWp. Den totala byggtiden var fyra veckor så att modulerna kunde börja leverera ström till nätet i fr o m December 2011. Krinner Schraubfundamente GmbH fick uppdraget att installera de 576 skruvfundamenten av typ KSF M 89x2100 M24 (60 st) och KSF M 114x2100 M24 (516 st). En vecka innan byggstart gjorde kunden signifikant uppjustering av lastvärdena vilket krävde nya lastprover. Våra medarbetare gjorde dessa lastprover över helgen vilket möjliggjorde byggstart redan följande tisdag. Eftersom att projektet krävde precis installation och att skruvfundamenten behövde installeras med en given lutning tog installationen 5 dagar med hjälp av en KR 55.

Den största utmaningen i projektet var att fastställa alla tekniska data tillsammans med den holländska växthusleverantören. Med gott samarbete och koordination höll vi vår deadline.