Språk
 

Skanska installerar skruvfundament i lutande mark

Skanska, Region Hus i Stockholm, har valt Krinner för grundläggning av hus. Fundamenten sattes genom asfalten för största tidsbesparing och minsta åverkan på omgivande mark.

> Mer

 

NCC förkortar byggtiden för Jysk

Jysk i Skövde utökar sina försäljningsytor med skärmtak. NCC väljer att anlita oss för grundläggningen.

> Mer

 

InnoVentum installerar vindkraftverk på Mandelmanns Trädgårdar

När det verkligen gäller visar våra vindkänsliga installationer på Krinners skruvfundament att både kapaciteten i tekniken, kvaliteten i våra genomarbetade beräkningsmodeller samt kompetensen hos våra certifierade installationspartners håller. Här med InnoVentum hos Mandelmanns.

> Mer

 

Trafikverket bygger bulleravskärmning

Trafikverket har valt Skruvfundaments lösning när det gäller bulleravskärmning. Projekt med över 1000 m installerade på flera ställen i södra Sverige, bland annat Skåne och Västra Götaland.

> Mer

 

InnoVentum förser Sri Lanka med grön el

Tillsammans med InnoVentum, Asian Development Bank och lokal arbetskraft utförde vi grundläggning till små vindkraftverk på Sri Lanka.

> Mer

 

Flytande brygga i Urisee

På grund av nivåskillnader på upp till fyra meter behövde bryggan i Alpsjön Urisee i Tyrol, Österrike, installeras flytande.
> Mer

 

Trädhus i nöjesparken Tripisdrill

För miljöns skull bestämde sig ägaren av nöjesparken tillsammans med byggherren för att bygga fem trädhus med hjälp av Krinner skruvfundament.
> Mer

 

Bryggkonstruktion

I Kanton Zurich är en plattform för fågelskådning monterad på Krinner Skruvfundament. 14 st KSF PV 4 76*2000 monterades på ett vattendjup från 1,3 meter.
> Mer

 

Trappa i Ulsan Grand Park, Sydkorea

Trappan i Sydkorea byggdes i April 2010 på 273 Krinner Skruvfundament G3 66x700.
> Mer

 

Carport

Grundläggning av Carport på Krinner Skruvfundament.
> Mer

 

Träbro på vandringsled i skog

Bron i skogen grundlades på skruvfundament i serie F och M.
> Mer