Språk
 

Krinner Skruvfundament säkrar flytande brygga i Urisee vid högvatten

Det som gör sjön speciell är att den varken har in- eller utlopp. Därför varierar ytvattennivån med upp till 4 meter och därmed krävdes en flytande bryggkonstruktion. För att säkra bryggorna vid extremt högvatten användes rep som i sin tur ankras till sjöbottnen med Krinner skruvfundament. För att realisera projektet förankrades varje rep med upp till fyra skruvfundament. Undervattensmontaget möjliggjordes genom en speciellt utvecklad förlängning. Därmed kunde skruvfundamenten skruvas ner i sjöbottnen.