Språk
 

InnoVentum förser Sri Lanka med grön el

Tillsammans med InnoVentum, Asian Development Bank och lokal arbetskraft utförde vi grundläggning till små vindkraftverk på Sri Lanka. I ett första skede är det 6 vindkraftverk i ett pilotprojekt och sedan kan invånarna på ön lämna in sina dieselgenaratorer till återvinning.