Språk
 

InnoVentum installerar vindkraftverk på Mandelmanns Trädgårdar

När det verkligen gäller visar våra vindkänsliga installationer på Krinners skruvfundament att både kapaciteten i tekniken, kvaliteten i våra genomarbetade beräkningsmodeller samt kompetensen hos våra certifierade installationspartners håller. Till exempel har vi installerat ett 20 meter högt vindkraftverk på Österlen, en så kallad "Giraff" i Malmö 10 meter från havet, och över 1000m bullerplank för Trafikverket i Skåne.

En mycket intressant möjlighet att lära om småskalig vindkraft och andra framtidstekniker som hjälper oss att skapa en hållbar livsstil - däribland skruvfundament som ersätter 1900-talets teknik med betongfundament. Samtliga konstruktioner nedan är grundlagda på skruvfundament från Krinner.

Bilderna visar installationen av Sveriges vackraste vindkraftverk. Ett 20 meter högt kraftverk hos Mandelmanns Trädgårdar på Österlen. InnoVentums trädesign installerat på 32 stycken Krinner skruvfundament i kombination med vindkraft möjliggör grön energiproduktion på riktigt.

På en dag färdigställde vi grunden med hjälp av 32 skruvfundament och ersätter därmed cirka 35 ton betong och därmed minimeras belastning från CO2, kemikalier och miljöfarligt avfall. Dessutom blev byggtiden två veckor kortare.