Språk
 

Skanska installerar skruvfundament i lutande mark

Skanska, Region Hus i Stockholm, har valt Krinner för grundläggning av hus. Fundamenten sattes genom asfalten för största tidsbesparing och minsta åverkan på omgivande mark. Skanska och Skanska Teknik stod för dimensionering tillsammans med sina konstruktörer. Fundamenten kompenserar för 35 cm lutning i marken och möjliggör därmed en helt horisontell grund.