Språk
 

Säkrad mark för Tectum-hall

Grundläggning av stålhall från Tectum. För att nå tillräckligt hög hållfasthet använder vi två skruvfundament per pelare.

> Mer

 

SVT uppmärksammar när Prefabriken hjälper Helping Sweden

I Kopparberg har ett nytt hus installerats på Krinner skruvfundament. Pilotprojektet för produktion av boenden för nyanlända immigranter. Våra fundament tillverkas i Europa och är CE-märkta. SVT uppmärksammade projektet, se mera här: Länk till SVT.

> Mer

 

Växthus levererar ren solenergi

I Budrio i Norditalien, i närheten av Bologna, byggdes ett växthus på 10000 m² på Krinner Skruvfundament.
>Mer

 

Snabb installation av containerbyggnad

När skolor och barnomsorgs organisationer behöver nytt utrymme är deras  år tidsplanen vanligtvis mycket tight. Containerbyggnader måste då byggas under ferierna.
> Mer

 

Montagehall på 35 dagar

35 dagar från byggstart till drift? Krinner gör det möjligt. På grund av hög efterfrågan behövde företaget CWA Constructions i på kortast möjliga tid en ny montagehall för produktion av kabiner.  På grund av hög efterfrågan behövde företaget CWA Constructions i på kortast möjliga tid en ny montagehall för produktion av kabiner.
> Mer

 

Hall- och Containerbyggnad i Tjeckien

Krinner realiserade i Stvanice Island i Tjeckien en modulbyggnad på sex skruvfundament M24 76x2000.
> Mer

 

Växthus

Växthuset grundlades på Krinner Skruvfundament av serien M.
> Mer

 

Kupolbyggnad

Kupolbyggnaden uppfördes i Krinners Innovatinos- och utställningspark i Tyskland.
> Mer

 

Containerbyggnad som skolhus

Containerbyggnaden som används som skola grundlades på Krinner Skruvfundament.
> Mer

 

2 vånings skolbyggnad, Schweiz

Krinner Schweiz monterade i Chur, Schweiz, totalt 400 skruvfundament som grundläggning för 5 skolbyggnader.
> Mer