Språk
 

Säkrad mark för Tectum-hall

Grundläggning av stålhall från Tectum. För att nå tillräckligt hög hållfasthet använder vi två skruvfundament per pelare. Tekniken med skruvfundament hjälper här kunden med kortare byggtid, lägre kostnader, och minskad risk för framtida sättningar under hallgolvet då vi undviker grävning och återfyllnad.