Språk
 

Trafikverket bygger bulleravskärmning

Trafikverket har valt Skruvfundaments lösning när det gäller bulleravskärmning. Projekt med över 1000 m installerade på flera ställen i södra Sverige, bland annat Skåne och Västra Götaland. Lösningarna är framtagna tillsammans med Trafikverkets ingenjörer för att säkerställa bästa lösning för dem.