Språk
 

Juridik

Huvudkontor:

Krinner Nordic


E-mail: info@krinnernordic.com
Telefon: +46(0)46 27 26 200

 

Disclaimer

Användningsexempel i produktkatalogen och internet liksom övriga medier ger en första vink om vilka skruvfundament som passar till Er applikation. Antalet och minsta fundamentstorlek beror i stor utsträckning på faktorer som jordtyp, storlek, vikt samt snö- och vindlaster som strukturen utsätts för. Vårt service team assisterar Er gärna. Vid stora applikationer rekommenderar vi starkt att dimensionera den optimala grundläggningen (antalet skruvfundament och storleken) genom hållfasthetsberäkningar. Ansvar för skador på grund av inadekvat eller felaktig hållfasthetsanalys utesluts.